Обробка подій

Visual Basic є об'єктно-орієнтованою мовою програмування.

Крім властивостей для об'єктів можна створити програмні коди, написані на мові Visual Basic і виконувані при настанні пов'язаних з ними подій. Наприклад, при натисканні кнопки відбувається подія Click (Клацання кнопки миші). Для обробки даної події при створенні форми повинна бути написана процедура обробки події. 

Щоб відкрити вікно, призначене для введення програмного коду, виконайте одну з таких дій:

  • Двічі клацніть на об'єкті, для якого хочете переглянути або створити програмний код;
  • Встановіть курсор на об'єкт і з меню View (Вид) виберіть команду Code (Код);
  • Виберіть команду контекстного меню об'єкта View Code (Відкрити код);
  • Натисніть клавішу <F7>.

При виконанні будь-якої з цих дій відкриється вікно коду.

У верхній частині вікна коду розташовані два списки, що розкриваються: Class Name (Ім'я класу) і Method Name (Ім'я методу). Лівий список Class Name (Ім'я класу) містить всі об'єкти форми, включаючи і саму форму. У списку Method Name (Ім'я методу) розташовуються існуючі події для зазначеного в лівому списку об'єкта. При виборі значення зі списку створюється відповідна процедура, що викликається при виконанні вказаної події.

Якщо двічі клацнути на створеній кнопці, то відкриється вікно коду, в області запису якого розташована порожня процедура з ім'ям Button1_Click. Вона складається з імені об'єкта, для якого створюється процедура, заданого властивістю Name, і найменування події, в даному випадку Click. Текст процедури поміщається між операторами Sub і End Sub.

Щоб створити процедуру для обробки події, необхідно виконати наступні дії:

  1. Відкрити вікно коду будь-яким зручним способом.
  2. Зі списку Class Name (Ім'я класу) вибрати об'єкт, для якого створюється процедура.
  3. Використовуючи список, що розкривається Method Name (Ім'я методу), вибрати подію, яка обробляється.
  4. Між операторами Sub і End Sub помістити текст процедури.

Примітка

Для кожного елемента управління передбачено одну подію, яка найчастіше виникає для даного типу елемента і відкривається за замовчуванням при подвійному натисканні на елементі.