Виконання програми

Для виконання створеного в Visual Basic додатку існує кілька способів. Скористайтеся будь-яким з них:

  • виберіть в меню Debug (Налагодження) команду Start Debugging (Почати налагодження);
  • натисніть кнопку Start Debugging (Почати налагодження) стандартної панелі інструментів Visual Basic;
  • натисніть клавішу <F5>.