Вікно Properties (Свойства)

Вікно Properties (Свойства) призначене для відображення і налаштування властивостей об'єктів проекту, включаючи форму і розміщенні в ній об'єкти. У ньому, наприклад, містяться такі властивості обраного об'єкта, як позиція в формі, висота, ширина, колір.

Для відкриття діалогового вікна Properties (Свойства) виконайте одну з таких дій:

  • в меню View (Вид) виберіть команду Properties Window (Окно свойств);
  • натисніть кнопку Properties Window (Окно свойств), розташовану на стандартній панелі інструментів;
  • виберіть команду Properties (Свойства) контекстного меню виділеного об'єкта;
  • натисніть клавішу <F4>.

Оскільки форма і елементи управління кожен сам по собі є об'єктом, то набір властивостей в цьому вікні змінюється в залежності від обраного об'єкта. За допомогою кнопок Alphabetical (По алфавиту) і Categorized (По категориям) властивості об'єкта можна переглянути в алфавітному порядку або по групах (категоріях) відповідно.

У нижній частині вікна з'являється підказка, що пояснює призначення обраної властивості об'єкта. Більш докладне пояснення можна подивитися в довідці Visual Basic, виділивши властивість, яка вас цікавить і натиснувши клавішу <F1>. Використовуючи діалогове вікно Properties (Свойства), можна змінити встановлені за замовчуванням властивості об'єктів. Частина властивостей об'єкта, наприклад розміри і розташування, можна задати переміщенням об'єкта і зміною його розмірів за допомогою миші в конструкторі форм. Властивості, встановлені у вікні властивостей, можна змінювати при виконанні програми, написавши відповідні коди в процедурах за допомогою редактора коду.

Як правило, форма містить багато об'єктів. Якщо вибрати відразу кілька об'єктів, то у вікні властивостей можна побачити загальні для цих об'єктів властивості.