Вікно Toolbox (Инструментарий)

Панель елементів управління - основний робочий інструмент для візуальної розробки форм додатків. Панель елементів управління викликається з меню View (Вид) командою Toolbox (Инструментарий) або натисканням кнопки Toolbox (Инструментарий) на стандартній панелі інструментів.

Панель елементів управління складається з різних розділів, в яких розташовані використовувані в проектах елементи. У таблиці описані основні розділи вікна Toolbox (Инструментарий).

Розділ Опис
All Windows Forms (Все формы) В цьому розділі розміщуються всі елементи управління форми із зазначених нижче розділів
Common Controls (Основные элементы управления) Зберігає основні елементи управління, які використовуються для побудови інтерфейсу користувача
Containers (Контейнеры) У цьому розділі зберігаються елементи, які можуть містити інші об'єкти. Наприклад, вкладка і панель
Menus & Toolbars (Меню и панели задач) Містить такі елементи управління, як звичайне і контекстне меню, рядок стану і панель інструментів
Data (Данные) Містить компоненти, за допомогою яких можна отримати доступ до даних і джерел даних
Components (Компоненты) Зберігає елементи, за допомогою яких можна виконувати моніторинг файлової системи, запис інформації про помилки, що виникають при виконанні програми, і т. д.
Printing (Печать) У цьому розділі містяться елементи, які використовуються для організації друку
Dialogs (Диалоговые окна) Містить список стандартних діалогових вікон: вікна відкриття та збереження файлу, настройки шрифтів тексту та кольорової палітри
WPF Interoperability (WPF-взаимодействие) Містить елементи, які використовуються в WPF
Reporting (Отчеты) Містить елементи, які використовуються для створення звітів
Visual Basic PowerPacks Містить додаткові елементи управління Windows Forms
General (Общие) У цьому розділі можуть розташовуватися стандартні елементи управління проекту та спеціальні керуючі елементи

Примітка

У вікні Toolbox (Інструментарій) завжди присутній розділ General (Загальні). При відкритті редакторів і конструкторів додаються інші розділи. Крім того, можна створити власний розділ