Вікно редактора коду

Редактор коду програми - це потужний текстовий редактор з великою кількістю можливостей, що є основним інструментом програміста для створення і налагодження програми.

У вікні редактора коду розташовані такі елементи:

Список Class Name (Ім'я класу) містить перелік об'єктів програми. Цей список знаходиться в лівому верхньому кутку вікна редактора. При виборі об'єкта в цьому списку, вміст списку Method Name (Ім'я методу) змінюється;

Список Method Name (Ім'я методу) дає можливість вибору членів об'єкта (подій) і автоматичного виведення у вікно редактора процедури або шаблону для обраного члена. Даний список розташовується праворуч від списку Class Name (Ім'я класу).

Редактор коду викликається командою View Code (Открыть код) контекстного меню форми або командою Code (Код) меню View (Вид), або натисненням клавіші <F7>. Для кожного елемента проекту (форми, програмного модуля) відкривається окрема вкладка у вікні редактора коду.