Трохи про константи

У Visual Basic можна оголошувати не тільки змінні, але і константи. Константа як і змінна, також зберігає певне значення, але на відміну від змінної збережене значення не може змінюватися. Щоб оголосити константу необхідно використовувати зарезервоване слово Const, за яким випливає ім’я і значення (і можливо тип) константи:

Const PI = 3.1415

В даному прикладі оголошена константа з ім’ям pi і значенням 3.1415. Після оголошення вона може бути використана по призначенню.

Можна відзначити наступну особливість Visual Basic: для констант із плаваючою крапкою тип за замовчуванням - Double, для цілих чисел - Integer. (Це легко можна перевірити вбудованою функцією Visual Basic - VarType). Для того, щоб явно задати тип константи, необхідно після імені задати тип, наприклад:

Const PI As Long = 3

PI = 3, PI має тип Long

Visual Basic містить величезну кількість вбудованих констант, практично для всіх можливих випадків: кольору, клавіш, повідомлень і т. д. Вбудовані константи мають префікс vb. Для пошуку констант певної категорії скористайтеся браузером об'єктів, який відкривається при натисканні кнопки Object Browser (Перегляд об'єктів), розташованої на стандартній панелі інструментів, або натисканням клавіші <F2>.

Оголошення констант

Оголошення констант багато в чому аналогічно оголошенню змінних. Константи можна оголошувати на рівні модуля або процедури. Область їх дії при цьому визначається тими ж правилами, що і для змінних.

Для оголошення константи на рівні процедури призначений оператор Const, що має такий синтаксис:

Const імяКонстанти [As ТипДанних] = вираз

Наприклад:

Const strDBErrorMessage As String = "Помилка доступу до бази даних"

При оголошенні константи на рівні модуля додатково можна вказати область її дії. У цьому випадку оператор Const повинен виглядати так:

[Public | Private] Const ім'яКонстанти [As типДаних] = вираз

У наведеному далі прикладі константа strDB ErrorMessage оголошена глобальною:

Public Const strDBErrorMessage As String = "Помилка доступу до бази даних"

Примітка

За замовчуванням компілятор Visual Basic встановлює режим неявного оголення констант. Для того щоб це змінити, потрібно вказати на початку программного коду опцію Option Strict On