Оператор циклу For Each...Next

Ця специфічна форма циклу For призначена для виконання певної операції з кожним об'єктом, який входить до складу певної колекції об'єктів (такою операцією, наприклад, може бути виклик методу або присвоювання значення властивості). Синтаксис оператора:

   For Each Ім’яОб’єкта In Ім’яКолекції

      Операції над об'єктами

   Next Ім’яОб’єкта

Приклад:

У цьому прикладі показано, як змінити властивість BackColor у всіх міток (Label), що лежать на формі

        Dim x As Object

 

        For Each x In Me.Controls

            If TypeName(x) = "Label" Then

                x.BackColor = 0

            End If

        Next x

Me тут - поточна форма. Тобто, не обов'язково використовувати повне ім'я форми для доступу до її властивостей. Наприклад, для закриття поточної форми, можна написати Me.Hide. (або Unload Me).