Оператор циклу For...Next

Цей цикл використовують у тому випадку, коли заздалегідь відоме стартове та кінцеве значення лічильника. Синтаксис виглядає в такий спосіб:

   For Лічильник_циклу = Старт To Стоп Step Крок

      Група операторів

   Next [Лічильник_циклу]

Роль лічильника циклу може відігравати тільки раніше оголошена змінна цілочисленного типу. Крок задає збільшення лічильника циклу при кожному проході. За замовчуванням значення кроку дорівнює 1. Після слова Next лічильник можна опустити.

Приклад:

У цьому прикладі всім елементам масиву iArray присвоюється значення 5.

        Dim c As Integer

        Dim iArray(10) As Integer

 

        For c = 0 To 10

            iArray(c) = 5

        Next c