Умовний оператор Select Case...End Select

Конструкція Select Case "приймає рішення" на основі аналізу значення одного виразу. При цьому цей вираз вказується в рядку Select Case:

   Select Case Вираз_для_аналізу

      Case Значення № 1

         Група операторів

      Case Значення № 2

         Група операторів

      ...

      Case Значення № N

         Група операторів

      Case Else

         Група операторів

   End Select

Цілком зрозуміло, що вираз для аналізу мусить повертати значення типу, сумісного з типом значень у рядок Case.

Приклад:

У залежності від значення змінної iTest, строковій змінній Result присвоюються різні значення:

     Select Case iTest

         Case 1

             Result = "iTest = 1"

         Case 2, 3, 4

             Result = "iTest = 2, 3 або 4"

         Case 5 To 9

             Result = "iTest знаходиться в діапазоні від 5 до 9"

         Case iTest < 0

             Result = "iTest менше 0"

         Case Is > 9

             Result = "iTest більше 9"

         Case Else

             Result = "iTest дорівнює 0"

     End Select