Повзунок TrackBar

Елемент управління TrackBar є повзунком, що дозволяє вводити в програму числові значення.

 

Рис.1. Елемент управління TrackBar

Для управління зовнішнім виглядом повзунка використовуються властивості, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Властивості елемента управління TrackBar

 Властивість Призначення 
 Orientation  Визначає розташування повзунка: горизонтальне або вертикальне
 TickStyle Задає розташування поділок на лінійці повзунка
 TickFrequency  Визначає частоту поділів на лінійці повзунка

Властивість TickStyle задає розташування поділок на лінійці повзунка (рис. 2) і може приймати наступні значення:

  • Both - ділення розташовані по обидва боки повзунка;
  • BottomRight - у горизонтального повзунка ділення розташовані знизу, у вертикального - справа;
  • None - ділення у повзунка відсутні;
  • TopLeft - у горизонтального повзунка ділення розташовані зверху, у вертикального - зліва.

 

Рис.2. Оформлення повзунка в залежності від значення властивості TickStyle

Крім властивостей, що впливають на оформлення повзунка, він має властивості, що визначають його поведінку (таблиця 2).

Таблиця 2. Властивості, що визначають поведінку елемента управління TrackBar

 Властивість Призначення 
 LargeChange  Задає величину, на яку буде зміщуватися повзунок при натисканні кнопкою миші на лінійці або натисканні клавіш <Page Up> і <Page Down>
 SmallChange  Задає величину, на яку буде зміщуватися повзунок при натисканні клавіш-стрілок
Minimum, Maximum  Задають діапазон значень повзунок
 Value  Задає або визначає поточне положення повзунка