Елемент управління DateTimePicker

Елемент управління DateTimePicker (рис. 1) являє собою календар, що розкривається , за допомогою якого можна вибрати дату. Для вибору значення з календаря спочатку необхідно його відкрити, натиснувши кнопку зі стрілкою, розташовану з правого боку поля введення. Крім того, дату можна не тільки вибирати з випадаючого календаря, а й вводити в текстове поле. Використання елемента управління DateTimePicker дозволяє заощадити місце в формі.

 

Рис.1. Елемент управління DateTimePicker 

 

Рис.2. Зовнішній вигляд елемента управління DateTimePicker 

Зовнішній вигляд елемента керування

Для управління зовнішнім виглядом елемента управління DateTimePicker використовуються наступні властивості:

  • DropDownAlign - визначає положення календаря при його розкритті. Він може розташовуватися по правому або лівому краю текстового поля. За замовчуванням встановлено значення Left (Ліворуч);
  • Format - задає формат відображається в текстовому полі інформації. Може приймати наступні значення: Custom (Користувацький формат), Long (Довгий формат), Short (Короткий формат) і Time (Формат часу);
  • ShowCheckBox - при встановленні значення True зліва від дати в текстовому полі відображається прапорець. Якщо прапорець скинутий, то в текстове поле забороняється вводити дату і текст цього поля відображається сірим кольором. Якщо прапорець встановлений, дату можна змінювати. За замовчуванням властивість приймає значення False;
  • ShowUpDown - при встановленні значення True замість кнопки зі стрілкою вниз, яка розкриває календар, з'являються дві кнопки з направленими в протилежні сторони стрілками, що дозволяють змінювати дату без використання календаря. За умовчанням встановлено значення False.

Властивість CustomFormat дозволяє за допомогою зазначених у таблиці 1 символів задати власний формат представлення дати.

Таблиця 1. Символи, що дозволяють задати власний формат представлення дати

 Символ Опис 
 d, dd  Визначає, в якому форматі буде відображатися день місяця. У першому випадку будуть відображатися одна або дві цифри, у другому - завжди дві. Наприклад, число 1 в першому випадку буде відображатися як 1, а в другому - як 01
 ddd, dddd  Дозволяє відображати назву дня тижня або трьома символами, або цілком
 M, MM  Задає відображення місяця числами. У першому випадку будуть відображатися одна або дві цифри, у другому - завжди дві
 MMM, MMMM  Дозволяє відображати назву місяця трьома символами або цілком
 y, yy, yyyy  Задає число відображуваних цифр року

Наприклад, якщо властивості CustomFormat привласнити значення d MMMM yyyy року - dddd, а для властивості Format задати значення Custom, дата матиме такий вигляд:

14 січня 2010 року - четверг

Перераховані в таблиці 2 властивості дозволяють змінити використовувані за замовчуванням кольори розділів календаря.

Таблиця 2. Властивості, що дозволяють змінити колір розділів календаря

 Властивість Опис 
 CalendarForeColor  Задає колір днів місяця і лінії, розташованої під днями тижня
 CalendarMonthBackground  Задає колір фону області, на якій розташовані дні місяця
 CalendarTitleBackColor  Задає колір області заголовка календаря, в якій розташоване назва місяця, а також колір днів тижня
 CalendarTitleForeColor  Задає колір назви місяця і року
 CalendarTrailingForeColor  Задає колір днів, не поточного місяця, якщо вони відображаються в календарі...

Отримувані значення

Для отримання значення, прийнятого елементом управління DateTimePicker, використовуються властивості Text і Value.

Властивість Text повертає рядок, вказаний в текстовому полі елемента управління DateTimePicker.

Властивість Value являє собою об'єкт DateTime. Якщо в дату і час не внесено жодних змін, то ця властивість приймає значення поточної дати і поточного часу. На рис. 2 показано, які значення приймають ці властивості.

Примітка

Так як властивість Value являє собою об'єкт DateTime, то за допомогою відповідних властивостей і методів цього об'єкта можна вивести окремо час, рік, місяць, число і т. Д. Таким чином, за допомогою методу ToLongDateString властивість Value може прийняти таке ж значення, як у властивості Text.