Елемент керування Timer

У Visual Basic існує елемент управління, який обробляє дані внутрішнього годинника. Цей об'єкт називається таймером. Його можна застосовувати для виконання певних дій через заданий інтервал часу. Для розміщення у формі таймера використовується елемент керування Timer.

Рис.1. Елемент керування Timer

Об'єкт даного типу має властивості, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Властивості таймера

 Властивість Призначення 
 Interval  Інтервал активізації об'єкта в мілісекундах. Може приймати значення від 0 до 2 147 483 647 (від 0 до майже 600 годин)
 Enabled  Встановлює режим роботи таймера. Якщо властивість має значення True, то таймер починає показувати час одразу ж після запуску форми. В іншому випадку необхідно запустити таймер з якої-небудь зовнішній події (наприклад, при натисканні кнопки). Установка значення False призупиняє роботу таймера

Подія Tick таймера наступає через кожний встановлений у властивості Interval проміжок часу. У процедурі обробки даної події необхідно визначити дії, що виконуються із заданою частотою. Для запуску і зупинки таймера крім властивості Enabled можна використовувати методи Start і Stop.

Використання таймера

Роботу таймера розглянемо на прикладі форми, в якій по закінченню певного часового на екран будуть виводитися системні дата і час комп'ютера. Для цього виконайте такі дії:

1. Створіть новий Windows-додаток.

2. Розташуйте в формі мітку, яку будемо використовувати для відображення поточного системного часу. Додайте пояснювальний напис до мітки.

3. Перетягніть елемент управління Timer на форму. Він відобразиться в нижній частині конструктора форми. При запуску форми на виконання цей елемент керування не видно користувачеві.

4. Визначте інтервал часу, через який необхідно проводити оновлення часу в формі. Для цього скористайтеся властивістю Interval, значення якого задається в мілісекундах. Щоб оновити час кожну секунду введіть значення 1000.

5. Відкрийте вікно редактора коду і створіть процедуру обробки події Timer1_Tick таймера. Додайте в тіло процедури наступний рядок:

        Me.Label2.Text = System.DateTime.Now.ToLongDateString + " " + _

           System.DateTime.Now.ToLongTimeString

За допомогою класу DateTime можна визначити системний поточний час і дату.

6. Розташуйте на формі елемент керування Button з текстом Старт, що дозволяє запускати і зупиняти таймер. Створіть процедуру обробки події натискання кнопки Button1_Click і додайте в неї наступний код:

        If Me.Button1.Text = "Старт" Then

            Me.Timer1.Start()

            Me.Button1.Text = "Стоп"

        Else

            Me.Timer1.Stop()

            Me.Button1.Text = "Старт"

        End If

7. Збережіть створену форму і запустіть її на виконання. Час буде оновлюватися кожну секунду (рис. 2).

Рис. 2. Використання таймера в формі