Елемент управління ImageList

Елемент управління ImageList є сховищем графічних зображень, для відображення яких в формі необхідно використовувати інші елементи управління.

Рис.1. Елемент управління ImageList

Для створення списку графічних зображень слід перетягнути елемент управління ImageList на форму. Його не буде видно на формі, а розміститься він в нижній частині конструктора форми.

Щоб додати зображення до списку застосовується властивість Images елемента управління ImageList. При натисканні кнопки з трьома крапками, розташованої праворуч від назви властивості, відкривається діалогове вікно Images Collection Editor (Редактор зображень) - рис. 2. У цьому вікні знаходяться кнопки Add (Додати) і Remove (Видалити), що дозволяють додавати графічні зображення в список або видаляти їх з нього. При натисканні кнопки Add (Додати) відкривається діалогове вікно відкриття файлу для вибору відповідного малюнка. Після додавання елемента в список він розташовується в полі Members (Елементи) вікна Images Collection Editor (Редактор зображень). Зліва від назви елемента зазначений його індекс, а в правій частині вікна виводяться властивості зображення, такі як розширення, розмір і формат.

Для зміни індексу того чи іншого малюнка необхідно вибрати його в полі Members (Елементи) і за допомогою кнопок і перемістити в потрібне місце.

Рис.2. Діалогове вікно Images Collection Editor

Для зміни розміру, однакової для всіх вхідних в список зображень, використовується властивість ImageSize елемента управління ImageList. Розмір краще задати перед додаванням елементів в список. При цьому довжина і ширина зображення не можуть перевищувати величину 256, а за замовчуванням вони приймають значення 16.

Деякі елементи управління форми (кнопка, мітка, посилання, панель інструментів, вкладка, прапорець, перемикач) містять властивості ImageList і ImageIndex, що дозволяють безпосередньо звертатися до елементів списку зображень, тим самим визначаючи наявний на елементі малюнок. Для цього, використовуючи властивість ImageList, вказують список, з якого буде вибиратися зображення, а за допомогою властивості ImageIndex задають номер цього зображення в списку.

Управляти (видаляти, додавати) графічними зображеннями в елементі управління ImageList можна програмно, враховуючи при цьому, що кожне зображення є частиною колекції Images.

Наприклад, щоб додати графічне зображення в об'єкт ImageList, що має назву ImageList1, необхідний наступний програмний код:

        Me.ImageList1.Images.Add(New Bitmap("C: \ Chrysanthemum.jpg"))

Відобразити будь-яке зображення зі списку на будь-якому елементі управління можна за допомогою методу Draw елемента управління ImageList, що має наступний синтаксис:

    Sub Draw(ByVal g As Graphics, ByVal pt As Point, ByVal index As Integer)

або:

    Sub Draw(ByVal g As Graphics, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, _

             ByVal width As Integer, ByVal height As Integer, _

             ByVal index As Integer)

де:

g - об'єкт Graphics, що задає область для малювання (це може бути форма або інший елемент керування);

pt, x, y - задають розташування лівого верхнього кута зображення на елементі управління;

width, height - ширина і висота зображення, ці параметри можна опустити, тоді зображення буде мати розмір, вказаний у властивості ImageSize;

index - номер зображення в списку.