Елемент управління PictureBox

Об'єкт PictureBox дозволяє розмістити на формі графічні зображення.

Рис.1. Елемент управління PictureBox на панелі Toolbar

Для розміщення зображення в формі виконайте наступні дії:

1. Перетягніть на форму елемент управління PictureBox. За допомогою миші або властивості Size задайте необхідний розмір зображення.

2. Для задання імені графічного файлу призначена властивість Image. Виберіть ц. властивість у вікні Properties (Властивості) і натисніть кнопку з трьома крапками, розташовану в правій колонці. Відкриється діалогове вікно, що дозволяє вибрати графічний файл.

Примітка

При розташуванні зображення на формі можна використовувати один з наступних форматів файлів: bitmap (растрове зображення, що має розширення BMP), metafile (метафайл, що представляє собою зображення у вигляді закодованих ліній і образів і має розширення WMF і EMF), icon (значки з розширенням ICO ), файли з розширенням JPG (JPEG), GIF або PNG.

Розміщене в формі графічне зображення можна помістити в рамку, використовуючи властивість BorderStyle. Ця властивість може приймати одне з трьох значень: None (Без рамки), FixedSingle (Одновимірна рамка) і Fixed3D (Об'ємна рамка).

На рис. 2 показано елемент управління PictureBox з об'ємною рамкою і з розміщеним на ньому графічним зображенням.

 

Рис.2. Розміщення графічного зображення у формі

Об'єкти PictureBox розпізнають подію Click, що дозволяє використовувати їх в якості графічних кнопок управління. При цьому необхідно враховувати, що натискання об'єкта PictureBox не призводить до його втискування, що спостерігається при натисканні кнопки.

Розмір графічного об'єкта

Для настройки властивостей розміщеного в формі графічного об'єкта призначена властивість SizeMode. Вона може приймати одне із зазначених в таблиці 1 і показаних на рис. 3 значень.

Таблиця 1. Значення властивості SizeMode

 Значення Опис 
 AutoSize  Розмір елемента управління задається рівним розміру зображення. При зміні розміру графічного зображення змінюються розміри об'єкта
 CenterImage  Якщо розмір елемента керування перевищує розмір зображення, то останнім розташовується по центру. Якщо ж елемент управління менше, то зображення обрізається по краях і виводиться його центральна частина
 Normal  Зображення розташовується в лівому верхньому кутку елемента управління і його розмір залишається незмінним при зміні розмірів об'єкта PictureBox. Зображення обрізається, якщо елемент управління має менший розмір
 StretchImage  При зміні розмірів об'єкта будуть відповідно змінюватися розміри зображення. При цьому зображення не зберігає пропорції, що може привести до його викривлення при невідповідності розмірів об'єкта і зображення
 Zoom  При зміні розмірів об'єкта будуть змінюватися розміри зображення. При цьому зображення зберігає пропорції і розташовується по центру елемента управління

 

Рис.3. Значення властивості SizeMode

Відображення

Для об'єкта PictureBox можна задати малюнок, який буде відображатися під час завантаження основного зображення. З цією метою використовується властивість InitialImage.

За допомогою властивості ErrorImage можна вказати зображення, яке буде виводитися в об'єкті PictureBox в разі помилки при завантаженні основного зображення.

Способи завантаження зображення

Завантажувати графічне зображення в об'єкт PictureBox можна в процесі розробки програми, а також програмно при його виконанні.

Щоб завантажити зображення при розробці, використовується вже розглянутий спосіб: після розміщення в формі об'єкта PictureBox потрібно відкрити вікно Properties (Властивості), в правій колонці властивості Image натиснути кнопку з трьома крапками, а потім в діалоговому вікні вибрати потрібний файл.

Для завантаження зображення в об'єкт PictureBox під час виконання програми використовується властивість Image, значення якої можна привласнити наступним чином:

    Me.PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile("C:\dog.jpg")

Якщо зображення додано в папку рішення Resources, то розмістити його на об'єкті PictureBox можна за допомогою наступного рядка:

    Me.PictureBox1.Image = My.Resources.camel