Елемент управління NumericUpDown

Елемент управління NumericUpDown призначений для введення користувачем числової інформації і являє собою текстове поле і дві кнопки з направленими в протилежні сторони стрілками (іншими словами це лічильник). Кожне натискання кнопки зі спрямованою вгору стрілкою збільшує, а натискання кнопки зі спрямованою вниз стрілкою - зменшує розміщене в текстовому полі число на певне значення (рис. 2).

Рис.1. Елемент управління NumericUpDown на панелі Toolbar

Значення списку

Для визначення значення списку використовується властивість Value. З її допомогою можна задати початкове значення, яке вказується в текстовому полі під час запуску програми.

Числове значення текстового поля змінюється в заданих межах. Для визначення його максимального і мінімального значень застосовуються властивості Minimum і Maximum. За замовчуванням вони приймають відповідно значення 0 і 100. Якщо задати мінімальне значення більше максимального, то властивість Maximum автоматично прийме значення властивості Minimum. Якщо ж максимальне значення вказано менше мінімального, то для властивості Minimum автоматично встановиться значення властивості Maximum.

За допомогою властивості Increment задається крок, з яким буде зменшуватися або збільшуватися числове значення в текстовому полі елемента управління NumericUpDown при натисканні кнопки зі спрямованою вниз або вгору стрілкою. За замовчуванням це значення, рівне 1.

Щоб елемент керування відображав шістнадцяткові значення замість десяткових, необхідно задати значення True для властивості Hexadecimal.

Для визначення числа десяткових розрядів, тобто цифр після коми, служить властивість DecimalPlaces. Вона за замовчуванням приймає значення 0.

За допомогою значення True властивості ThousandsSeparator можна задати відображення тисячного роздільника.

Значення True властивості ReadOnly елемента управління NumericUpDown забороняє користувачеві вводити числа в текстове поле і дозволяє змінювати значення списку лише за допомогою кнопок елемента управління NumericUpDown або клавіш <↑> і <↓>. Якщо потрібно заборонити використання клавіш стрілок, потрібно властивості InterceptArrowKeys привласнити значення False.

Для програмної зміни значення списку призначені методи UpButton і DownButton, відповідні натисканням кнопок елемента управління NumericUpDown, що збільшують і зменшують розташоване в текстовому полі число на певне значення.

Зовнішній вигляд елемента керування

Для задання стилю обрамлення елемента управління використовується властивість BorderStyle, яка може приймати одне з наступних значень: Fixed3D (Об'ємна рамка), FixedSingle (Одновимірна рамка) і None (Без рамки). За замовчуванням елемент управління має тривимірну рамку.

Кнопки елемента управління NumericUpDown можуть розташовуватися праворуч і ліворуч від текстового поля. Для зміни розташування кнопок призначена властивість UpDownAlign, що приймає значення Left (Зліва) і Right (Праворуч).

Вирівняти текст в текстовому полі елемента управління NumericUpDown можна по правому краю, зліва, справа та по центру за допомогою відповідних значень Right, Left або Center властивості TextAlign.

Рис.2. Елемент управління NumericUpDown