Додаткові можливості вставки

Не завжди потрібно повне копіювання вихідного діапазону в діапазон призначення. Наприклад, при копіюванні комірок, що містять формули, часто потрібно скопіювати обчислені значення, а не самі формули. Також часто виконуваною операцією є перенесення тільки форматів даних з одного діапазону в інший без копіювання або переміщення вмісту комірок.

Для виконання подібних операцій використовується команда Главная –> Буфер обмена -> Вставить, яка відкриває список додаткових команд, показаний на рис. 4.10. Ось список цих команд.

 • Вставить. Вставляє з буфера обміну Windows вміст комірки, формати і параметри функції перевірки допустимості даних.
 • Формулы. Копіюються тільки формули і значення (без атрибутів форматування), що містяться в вихідному діапазоні.
 • Вставить значения. Ця опція дозволяє скопіювати результати розрахунків за формулами, причому діапазоном призначення може бути як новий діапазон, так і вихідний. В останньому випадку початкові формули будуть замінені отриманими значеннями.
 • Формулы и форматирование чисел. Ця опція дозволяє вставити тільки формули і форматування чисел.
 • Сохранить исходное форматирование. Ця опція дозволяє вставити формули і все форматування.
 • Без рамок. Копіюється все, за винятком рамок навколо комірок, які є в вихідному діапазоні.
 • Сохранить исходную ширину столбца. Вставляє формули і дублює ширину стовпців скопійованих комірок.
 • Транспонировать. Змінює орієнтацію скопійованого діапазону, коли рядки стають стовпцями, а стовпці - рядками. Форматування комірок вихідного діапазону зберігається.
 • Слияние условного форматирования. Ця піктограма відображається лише тоді, коли скопійовані комірки містять умовне форматування. Якщо обраний такий варіант вставки, умовне форматування з скопійованих комірок об'єднується з будь-яким умовним форматуванням, заданим в діапазоні, куди здійснюється копіювання.
 • Значения и форматирование чисел. Ця опція вставляє результати формул плюс форматування чисел.
 • Значения и исходное форматирование. Ця опція вставляє результати формул плюс все форматування.
 • Форматирование. Ця опція вставляє тільки форматування вихідного діапазону.
 • Вставить связь. В діапазоні призначення створюється формула, яка посилається на вихідний діапазон.
 • Вставить как гиперссылку. Створює гіперпосилання на вихідний (скопійований) діапазон, який може бути як в поточній робочій книзі, так і в іншій книзі. Ця команда недоступна, якщо робоча книга ще не зберігалася.
 • Вставить как рисунок. Вставляє скопійовані дані на робочий лист як малюнок.
 • Связанный рисунок. Вставка скопійованої інформації як "живої" картинки, яка оновлюється, якщо вихідний діапазон змінюється.
 • Специальная вставка. Відкриває діалогове вікно Специальная вставка.

Рис.4.10. Excel пропонує додаткові можливості копіювання

Примітка

Після вставки залишається ще можливість переглянути правильність своїх дій. У нижньому правому куті скопійованого діапазону з'явиться спеціальний смарт-тег. Клацніть на ньому (або натисніть клавішу <Ctrl>). Це дозволить переглянути піктограми вставки ще раз.