Спеціальні типи виділення

Excel надає можливість вибору тільки особливих комірок в робочій книзі або у виділеному діапазоні. Наприклад, часто виникає необхідність виділити комірки, що містять формули, або комірки, від вмісту яких залежить формула в даній комірці. Excel має просту можливість локалізувати такі і подібні комірки. Для цього виберіть команду Главная –> Редактирование –> Найти и выделить –> Выделение группы ячеек, відкриється діалогове вікно Выделение группы ячеек (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Діалогове вікно Выделение группы ячеек дозволяє вибрати особливі типи комірок

Після того як ви виберете в цьому діалоговому вікні потрібну опцію, Excel виділить відповідну множину комірок в діапазоні, обраному в поточний момент. Як правило, в результаті виділяється несуміжний діапазон. А якщо не вибрано жодної клітинки, Excel повідомить вам про це.

Порада

Якщо при виклику діалогового вікна Выделение группы ячеек обрана тільки одна комірка, Excel виділятиме комірки в активованій області робочого листа.

У таблиці 4.1 наведено опис опцій (перемикачів) діалогового вікна Выделение группы ячеек.

Таблиця 4 .1. Опції спеціальних типів виділення

 Опція Призначення 
 Примечания  Виділяє тільки ті комірки, які містять примітки
 Константы  Виділяє всі непусті комірки, що не містять формул. Ця опція корисна в разі, якщо створена деяка модель і потрібно очистити всі комірки з вихідними даними, щоб ввести в них нові значення. При цьому формули залишаються без змін
 Формулы  Виділяє комірки, що містять формули. Можна ще більше звузити завдання, вибравши тип результату, який дає формула: число, текст, логічне значення (ИСТИНА або ЛОЖЬ) або помилка
 Пустые ячейки  Виділяє порожні клітинки
 Текущая область  Виділяє прямокутний діапазон комірок навколо активної комірки. Межа цього діапазону визначається оточуючими порожніми рядками і стовпцями. Для виділення поточної області можна також натиснути комбінацію клавіш <Ctrl+Shift+*>
 Текущий массив  Вибирає масив цілком.
 Объекты  Вибирає всі графічні об'єкти робочого аркуша
 Отличия по строкам  Аналізує обрані комірки і виділяє ті, які відрізняються від інших в кожному рядку
Отличия по столбцам Аналізує обрані комірки і вибирає ті, які відрізняються від інших в кожному стовпці
Влияющие ячейки Виділяє комірки, на які є посилання в формулах, розташованих в активній або в обраних комірках. 
Зависимые ячейки Виділяє комірки з формулами, в яких є посилання на активну клітинку або вибрані комірки. Можна вибрати або безпосередньо залежні комірки, або залежні комірки будь-якого рівня.
Последняя ячейка Виділяє нижню праву комірку робочого аркуша, яка містить дані або форматування
Только видимые ячейки Виділяє тільки видимі комірки з обраного діапазону. Ця опція корисна для роботи зі структурами або зі списком, до якого застосовано автофильтр
 Условные форматы  Виділяє комірки, до яких застосовано умовне форматування (за допомогою команди Главная –> Стили –> Условное форматирование). Опція Такие же вибирає тільки ті комірки, які мають таке ж умовне форматування, що і активні комірки
Проверка данных Виділяє комірки, для яких проводиться перевірка допустимості даних (задана за допомогою команди Данные -> Работа с данными -> Проверка данных). При виборі перемикача Все буде виділено всі такі комірки. При виборі опції Такие же виділяються тільки ті комірки, для яких встановлені ті ж правила перевірки допустимості даних, що і для активної комірки

Порада

При виборі в діалоговому вікні Выделение группы ячеек деяких опцій надається можливість уточнити зроблений вибір. Наприклад, при виборі опції Константы доступні також прапорці, розташовані під перемикачем Формулы. Аналогічно, додаткові опції, які містяться під перемикачами Зависимые ячейки і Проверка данных, застосовні також при виборі перемикачів Влияющие ячейки і Условные форматы відповідно.