-Ц-

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕСОР (ЦП) [central processing unit (CPU)]. 1. Головний робочий процесор комп'ютера або обчислювальної системи, що виконує основні функції по обробці даних і управлінню роботою інших пристроїв. У персональному комп'ютері це мікросхема, що управляє роботою комп'ютера і робить основні обчислення. Функціонально ЦП підрозділяється на пристрій управління й арифметико-логічний пристрій, що виконують операції відповідно до програми. Крім того, ЦП має внутрішню процесорну пам'ять, що складається з регістрів і призначена для тимчасового зберігання даних, що безпосередньо використовуються у виконанні операцій. У персональних комп'ютерах застосовуються наступні процесори, розроблені фірмою Intel (у порядку зростання обчислювальних можливостей): 80286; 80386SX; 80386DX; 80486SX; 80486DX; Pentium, Pentium II, Pentium III. Процесор 80286 — 16-розрядний, а всі інші — 32-розрядні, тобто порції даних, з якими ЦП може виконувати різні операції, складають відповідно 16 біт (2 байти) і 32 біта (4 байти). У процесорах 80486 і Pentium убудовані: математичний співпроцесор — для прискорення виконання операцій над числами з плаваючою точкою; кеш-пам'ять — для швидкої вибірки даних з оперативної пам'яті. Основна характеристика цих процесорів — тактова частота. В даний час в основному застосовуються процесори Pentium і аналогічні процесори інших виробників. У процесорах Pentium застосована 64- або 128-розрядна магістраль, що значно прискорює обмін даними з оперативною пам'яттю. Тут також один виконавчий пристрій замінений на два — U і V, кожен — зі своїм власним конвеєром; обидва паралельно ведуть вибірку, розшифровку і виконання команд; пристрій U є основним і може виконувати всі команди, пристрій V — допоміжним і виконує тільки ті типи команд, що зустрічаються найбільш часто. Внутрішня кеш-пам'ять розділена на кеш команд і кеш даних. Є система пророкування переходів шляхом випереджувального перегляду програми, що дозволяє у випадку вірного пророкування виконати перехід за один такт. Поліпшений (у порівнянні з 80486) математичний співпроцесор. У процесорах Pentium MMX реалізовані розширення MultiMedia extension (мультимедійні розширення) — додаткові можливості, орієнтовані на обробку цифрового зображення і звуку, що містять у собі понад 50 нових команд, що призначені для обробки звукових і відеосигналів. Використання ММХ дозволяє перенести основне навантаження по обробці зображення і звуку на ЦП, залишивши відео- і звуковим адаптерам тільки перетворення аналогових сигналів у цифрові. 2. У багатомашинному обчислювальному комплексі або в комп'ютерній мережі ЦП називають головну ЕОМ, що крім виконання основної обробки інформації управляє роботою інших ЕОМ