-Ф-

ФАЙЛ [file]. Інформація, яка розташовується на зовнішніх пристроях запам'ятовування, що наділена ідентифікатором і оформлена як єдине ціле засобами операційної системи або мови програмування. Вмістом Ф. можуть бути програми, дані, тексти і будь-яка інша інформація. За способом доступу до даних розрізняють файли послідовного доступу і файли прямого доступу. У персональних комп'ютерах Ф. зберігаються на магнітних дисках і розглядаються в процесах введення або виведення даних як єдине ціле. Робота з персональним комп'ютером — це робота з файлами.

ФАЙЛОВА СИСТЕМА [file system]. 1. Система організації файлів і каталогів. Містить у собі структуру каталогів і файлів, а також правила їхнього створення і маніпулювання ними. 2. Частина операційної системи, що забезпечує виконання операцій над файлами

ФАЙЛОВА СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ [IBM-PC file system]. У персональних комп'ютерах файли зберігаються на магнітних дисках і розглядаються в процесах введення або виведення даних як єдине ціле. Файл має ім'я і розширення, які розділені символом "." (точка). Файл характеризується розміром, датою створення й іншими атрибутами. Розширення дає можливість користувачеві і програмам розпізнавати характер інформації, що перебуває у файлі. Згрупувати окремі види файлів і відокремити одну групу файлів від іншої можна за допомогою каталогів. На кожному магнітному або лазерному диску є один кореневий каталог. У ньому реєструються файли і підкаталоги (каталоги 1-го рівня). У каталогах 1-го рівня реєструються файли і каталоги 2-го рівня і т.д. Виходить багаторівнева деревоподібна структура каталогів на диску. Різні операційні системи використовують різні файлові системи для управління файлами.

ФАЙЛОВА СИСТЕМА HPFS [high-performance file system (HPFS)]. 1. Файлова система операційної системи OS/2. 2. Метод розмітки жорсткого диску, використовуваний операційною системою OS/2. (Операційна система Windows NT версій 3.1—3.51 також підтримує HPFS.) Хоча дана файлова система дозволяє значно збільшити швидкість виконання файлових операцій, тільки операційна система OS/2 і прикладні програми, що розроблені для цієї системи, можуть звертатися до дисків, розміченим даним способом

ФАЙЛОВА СИСТЕМА FAT [file allocation table file system, FAT file system]. Файлова система, що існує в операційній системі MS-DOS для збереження інформації на дисках. Ф. с. FAT базується на використанні таблиць розміщення файлів (FAT, File Allocation Table). Ф. с. FAT являє собою структуру даних, що створюється на диску при форматуванні. Під час збереження файлу на диску MS-DOS розміщує у Ф. с. FAT інформацію, за якою цей файл можна знайти і прочитати. У Ф. с. FAT для імен файлів застосовується так званий формат 8.3 (до восьми символів в імені з подальшою крапкою і трьохсимвольним розширенням). Операційні системи Windows, що мають власні файлові системи, проте, сумісні з Ф. с. FAT

ФАЙЛОВА СИСТЕМА WINDOWS NT, файлова система NTFS [NT file system. Windows NT file system (NTFS)]. 1. Файлова система операційної системи Windows NT. Підтримує об’єктно-орієнтовані прикладні програми, представляючи усі файли як об'єкти, що мають атрибути, обумовлені користувачами системи. Має можливості відновлення. Забезпечує захист даних, надійність файлової системи і всі можливості інших файлових систем персональних комп'ютерів. 2. Метод розмітки жорсткого диска, що використовується операційною системою Windows NT, Windows XP. Хоча цей Метод дозволяє значно збільшити швидкість виконання файлових операцій, тільки операційна система Windows NT і прикладні програми, розроблені для цієї системи, можуть звертатися до дисків, які розмічені даним способом

ФАЙЛОВИЙ СЕРВЕР, файл-сервер [file server]. Комп'ютер, що містить файли для загального користування, надає доступ до них і забезпечує централізоване управління файлами в мережі. У традиційній мережі персональних комп'ютерів центральний Ф. с. дозволяє спільно використовувати файли, посилаючи їх на сервер. Після цього можна або переслати файли на інший комп'ютер, або зберегти їх на мережному диску. Традиційні прикладні програми типу клієнт-сервер мають одну з двох стандартних архітектур: або прикладна програма цілком виконується на сервері, або цілком виконується на робочій станції, одержуючи тільки дані із сервера.

ФАЙЛ ПОСЛІДОВНОГО ДОСТУПУ, послідовний файл [sequential file]. Файл, записи якого можна читати тільки послідовно, один за одним, у порядку їхнього розташування. У Ф. п. д. визначені початковий і кінцевий записи, а щодо будь-якого іншого запису введені поняття "поточний", "попередній" і "наступний" записи. Ф. п. д. це, наприклад, файли, що зберігаються на магнітних стрічках

ФАЙЛ ПРЯМОГО ДОСТУПУ, прямий файл [direct-access file]. Файл, записи якого можна читати в довільному порядку. У ньому кожному запису присвоєний свій номер — ключ, за яким і здійснюється пошук потрібного запису. Ф. п. д. організуються на магнітних і лазерних дисках.

ФАЙЛ РЕЄСТРУ [REG file]. Файл, призначений для зберігання розділів і значень реєстру Windows у текстовому вигляді. Ф. р. використовуються для імпорту й експорту даних реєстру Windows

ФАЙЛ ВСТАНОВЛЕННЯ [INF file]. Спеціальний файл, у якому зберігається інформація, необхідна для встановлення прикладної програми, драйвера або іншого компонента. Наприклад, у цьому файлі вказуються папки, у які необхідно скопіювати файли прикладної програми. Крім того, у Ф. в. містяться дані, що використовуються для реєстрації компонента, який встановлюється

ФАЙЛ ПІДКАЧУВАННЯ, файл заміщення сторінок [swapping file, swap file, paging file]. Файл на диску, у якому здійснюється свопінг. У Ф. п. розміщуються активні сторінки пам'яті операційної системи або прикладної програми, для яких у даний момент не знайшлося місця в оперативній пам'яті

ФОРМАТУВАННЯ [formatting]. 1. Те ж саме, що й форматування диска. 2. Те ж саме, що й форматування тексту

ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ [data formatting]. Перетворення форми і структури даних відповідно до запропонованого формату

ФОРМАТУВАННЯ ДИСКУ, форматування [disk initialization, formatting]. Процедура, що складається з розмітки магнітного диску на адресуємі елементи (доріжки і сектори), перевірки їхньої якості і створення на нульовій доріжці системної області. Ф. д. виконується як для жорстких, так і для гнучких магнітних дисків. Воно необхідне для підготовки нового диску до першого його використання. При форматуванні раніше використаного диску всі записи, що містилися на ньому, знищуються, тому застосовувати Ф. д. для жорсткого диска без крайньої необхідності не рекомендується. У персональних комп'ютерах Ф. д. виконується сервісними програмами або командами операційних систем, наприклад по команді MS-DOS

format a: /q /u /s /v:disk_і

здійснюється швидке, невідновлюване Ф. д., встановленого в дисковід А:. При цьому дискеті призначається мітка disk_і, та на неї переносяться основні файли операційної системи. В операційній системі Windows Ф. д. виконується за допомогою діалогового вікна, що викликається, наприклад, командою контекстного меню клацанням правою кнопкою миші по значку дисководу в програмі Провідник Windows