-Н-

НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ [program debugging]. Етап розробки програми, що складається з локалізації, виявлення та усунення програмних помилок, факт існування яких уже встановлений. Н. п. має місце тоді, коли очевидно, що програма або не компілюється, або працює неправильно. Синтаксичні помилки зазвичай виявляються в процесі компіляції програми. Наявність деяких синтаксичних, а також смислових або семантичних помилок встановлюється в процесі тестування програми. У системах програмування існують спеціальні засоби Н. п. , які дозволяють у режимі інтерпретації встановити контрольні точки, виконати окремі ділянки програми і переглянути результати роботи операторів. Дуже ефективним може виявитися трасування програми, але не будучи ретельно спланованим, воно приводить до таких обсягів виданої інформації, що розібратися в ній програмістові буває просто не під силу. Однак розроблювачеві рідко вдається обійтися стандартними засобами Н. п. Бажано ще на етапі програмування передбачати і вводити в програму власні засоби Н. п., що відслідковують хід виконання алгоритму, звертання до перемінних і підпрограм або відтворюють значення перемінних. У цьому випадку місця помилок можуть визначатися з великою точністю. Зручності Н. п. сприяє модульне програмування, яке дозволяє проводити окреме налагодження кожного модуля програми. На думку фахівців, Н. п., як правило, займає більше часу, ніж всі інші стадії створення програми. Наводимо кілька порад програмістові, даних у книзі Д. Ван Тассела "Стиль, розробка, ефективність, налагодження й випробування програм": спочатку перевіряйте програму за столом; застосовуйте компілятор, який налагоджує; вводіть засоби налагодження якомога раніше; контролюйте правильність даних, які вводяться; використовуйте всі доступні для вас засоби налагодження. Робіть програму правильною із самого початку.

НАЛАГОДЖУВАЧ [debugger]. Програма, що полегшує програмістові налагодження програм, які він розроблює. Н. допомагає аналізувати поводження програми, яку налагоджують, забезпечуючи її трасування, виконуючи останови в зазначених точках або при заданих умовах, дозволяючи переглянути поточні значення перемінних, уміст комірок пам'яті, а іноді і регістрів процесора, і при необхідності змінити ці значення. Н. є важливою складовою частиною системи програмування.