-М-

МАРКЕР [mark, marker] 1 Те ж, що мітка. 2. Те ж, що курсор. Див. колірний маркер. 3 Службова позначка на носії даних, або в повідомленнях, що передаються, яка вказує початок або кінець усіх збережених або переданих даних, або їхніх частин. Це може бути управляючий запис (особливий код), спеціальний сигнал, який читається голівкою запису/читання, або ділянка поверхні носія (дзеркальна або прозора), яка сприймається оптичним пристроєм і т.п. За допомогою М. указують границі файлів, блоків даних, груп блоків, фізичний початок доріжки, границі сегментів і т.п.

МАРШРУТ [route]. Шлях передачі даних між вузлами і терміналами обчислювальної мережі.

МАРШРУТИЗАТОР [router]. Засіб визначення маршруту передачі даних між вузлами і терміналами обчислювальної мережі. М. реалізується програмно або апаратно

МЕГАБАЙТ (Мбайт, Мб) [megabyte (MB)]. Одиниця виміру кількості інформації; 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 1 048 576 байт

МЕРЕЖНА КАРТА, мережна плата, мережний адаптер [network card, network board]. Виконаний у вигляді плати адаптер, який узгоджує роботу комп'ютера і каналу зв'язку при передачі даних від одного комп'ютера до іншого в мережі ЕОМ. М. к. перетворює сигнали, які паралельно надходять із шини комп'ютера, що відповідають двійковим розрядам інформаційних слів у високочастотні імпульси, які передаються послідовно по лінії зв'язку.

МОДЕМ, модулятор-демодулятор [modem]. Пристрій, що перетворює цифрову форму даних у безперервний аналоговий сигнал і назад для передачі від одного комп'ютера до іншого через телефонну мережу