-І-

ІДЕНТИФІКАТОР [identifier]. Рядок символів, призначений для позначення об'єкту програми або обчислювальної системи. У традиційних мовах програмування І. вживаються у формі послідовності букв латинського алфавіту і цифр, яка не містить символів “пробіл” та починається з букви, наприклад, х, yi2, Summa. У деяких мовах використовуються й інші знаки, наприклад, #, &, $, _, а також російські букви. При цьому замість слова "І." часто вживається слово "ім'я" і встановлюється обмеження на довжину І.

ІНТЕРНЕТ [Internet]. Всесвітня інформаційна комп'ютерна мережа. Являє собою об'єднання числених регіональних комп'ютерних мереж і комп'ютерів, які обмінюються один з одним інформацією з каналів суспільних телекомунікацій (телефонного, радіо і супутникового зв'язку). І. з'явився наприкінці 70-х — початку 80-х років у результаті поступового об'єднання за допомогою засобів телекомунікацій, комп'ютерної мережі Міністерства оборони США, мережі Національного наукового фонду уряду США, регіональних і навіть локальних обчислювальних мереж. Згідно з офіційними даними, у період з 1989 по 1995 р. мережа І. зростала, щорічно подвоюючи свої розміри. В даний час мережа перейшла на комерційну основу, однак формально її контролює громадська організація ISOC (Internet SOCiety). Вхідні в І. комп'ютерні мережі взаємодіють за допомогою встановлених в І. протоколів TCP/IP, які дозволяють зв'язувати між собою комп'ютери різної архітектури, створені різними фірмами. Під словом І. зазвичай мають на увазі фізичний рівень мережі, тобто апаратне забезпечення, що складається з комп'ютерів, кабелів і інших пристроїв передачі даних. Роботу в І. забезпечують базові програмні засоби. Вони здійснюють пошук потрібної інформації в архівах, розміщених усередині І., переміщують файли з комп'ютера в комп'ютер, забезпечують вхід в інші комп'ютери, доступ до числених серверів і баз даних. За допомогою апаратних і програмних засобів І. надає користувачу різні інформаційні послуги, серед яких електронна пошта, служби електронних оголошень, телеконференцій і реклами. З початку 90-х років у І. існує сервіс, який називається Всесвітньою павутиною (World Wide Web). Технологія World Wide Web дозволяє на основі гіпертексту і гіпермедіа створювати і зберігати інформацію у формі документів Web і переглядати всі документи Web, які зберігаються в комп'ютерах глобальної мережі, через систему посилань, що їх зв’язують. Підключити комп'ютер до І. і стати користувачем електронної пошти, Всесвітньої павутини й інших послуг І. допомагають постачальники мережних послуг (провайдери)

ІНТЕРНЕТ-АДРЕСА, адреса IP [IP address]. Унікальний номер, приписаний кожному комп'ютерові, безпосередньо приєднаному до Інтернету. І.-а. складаються з чотирьох чисел, з'єднаних крапками. Наприклад, 192.112.36.42. При передачі пакетів даних по мережі ці числа визначають мережу і комп'ютер, звідкіля пакет відправлений, і мережу і комп'ютер — одержувачі пакета. І.-а. використовується програмним і апаратним забезпеченням мережі. Користувачі працюють з іменами, що взаємно однозначно зв'язані з І.-а.

ІНТЕРФЕЙС [interface]. Сукупність правил взаємодії пристроїв і програм між собою або з користувачем і засобів, що реалізують цю взаємодію. Поняття І. містить у собі як самі апаратні і програмні засоби, які зв'язують різні пристрої або програми між собою або з користувачем, так і правила й алгоритми, на основі яких ці засоби створені. Наприклад, І. пристроїв — це і лінії зв'язку між ними, і пристрої сполучення, і спосіб перетворення переданих від пристрою до пристрою сигналів і даних, і фізичні характеристики каналу зв'язку. Програмний І. — це і програми, які обслуговують передачу даних від однієї задачі до іншої, і типи даних, і список спільних перемінних і областей пам'яті, і набір припустимих процедур або операцій та їхніх параметрів. І. користувача з програмою — це і зображені на екрані термінала кнопки, меню й інші елементи управління, за допомогою яких користувач управляє рішенням задачі, і сам термінал, і передбачені в програмі оператори, що дозволяють таке управління здійснити.

IIS (Internet Information Server) — інформаційний сервер Інтернету, сервер IIS