-З-

ЗАВАНТАЖЕННЯ [loading]. Зчитування даних з одного пристрою запам'ятовування в інший, який зазвичай володіє більшою оперативністю. Найчастіше цей термін визначає копіювання програм і даних із зовнішнього пристрою запам'ятовування в оперативну пам'ять.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ [operating system loading]. Зчитування операційної системи з зовнішнього пристрою запам'ятовування в оперативну пам'ять, її настроювання і запуск. Звичайно 3. о. с. здійснюється спеціальною програмою, що зберігається в постійному пристрої запам'ятовування комп'ютера. Ця програма спочатку робить тестування пристроїв комп'ютера, а потім зчитує з зовнішнього пристрою запам'ятовування в оперативну пам'ять програму завантажувач основних модулів операційної системи і передає їй управління. Після того, як основні модулі опиняться в оперативній пам'яті, подальше завантаження і настроювання складових частин системи може здійснюватися в міру зчитування її модулів. При цьому управління завантаженням може передаватися від одного зчитуваного модуля до іншого. Наприклад, 3. о. с. MS-DOS персональних комп'ютерів виконується при включенні комп'ютера і при перезавантаженні, викликаного натисканням кнопки Reset на системному блоці або сполучення клавіш <Ctrl>+ +<Alt>+<Del>. Перед початком 3. о. с. комп'ютер виконує тестування своїх пристроїв. Потім робиться 3. о. с. із системного диску, якщо він вставлений у дисковод, або з жорсткого диску, якщо системний гнучкий диск відсутній. Спочатку програма з ПЗП зчитує з диску програму завантажувач, та, у свою чергу, завантажує в оперативну пам'ять основні модулі операційної системи lo.sys і Msdos.sys і передає їм управління. Потім завантажуються драйвери і встановлюються параметри операційної системи, зазначені у файлі конфігурації config.sys. Після цього управління приймає командний процесор command.com, що пускає в хід файл автозапуску autoexec.bat. У результаті його роботи встановлюється маршрут пошуку файлів, що виконуються, і завантажуються резидентні і звичайні програми, зазначені в autoexec.bat. На цьому 3. о. с. MS-DOS завершується. За аналогічною схемою відбувається 3. о. с. Windows, при цьому вид екрану відображує етапи завантаження. Поки працює завантажувач, екран чорний. Після завантаження ядра операційної системи екран стає синім. Після завантаження оболонки операційної системи екран набуває кольору фону робочого столу

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПО ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ, скачування [downloading]. Процес передачі по лінії зв'язку копії файлу з віддаленого комп'ютера в комп'ютер, який видав запит. Місцевий комп'ютер через свій модем видає запит і доручає віддаленому комп'ютеру почати передачу даних, а потім на диску зберігає файл, що надійшов. Термін 3. п. л. с. вживається також для позначення передачі блоку даних у підлеглий пристрій, наприклад, файлу в принтер.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМИ [program loading]. Зчитування програми з зовнішнього пристрою запам'ятовування в оперативну пам'ять, настроювання адрес і, можливо, запуск. 3. п. виконується під управлінням завантажувача — спеціальної програми, що звичайно входить до складу операційної системи. Якщо в процесі завантаження програма записується на вільне місце оперативної пам'яті, то відбувається настроювання зазначених у програмі логічних адрес, які у залежності від місця в оперативній пам'яті, яке займає програма і відведено її даним, перетворяться у фізичні адреси. До моменту запуску програма може завантажуватися цілком, а може відбуватися завантаження частини програми. Тоді відсутні в оперативній пам'яті програмні модулі завантажуються в міру звертання до них.

ЗАХИСТ ДАНИХ [data protection]. Міри, спрямовані проти несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається в пам'яті комп'ютера — так званого комп’ютерного браконьєрства. Один зі способів 3. д., що зберігаються в обчислювальній системі, - використання символьних паролів або цифрових кодів. У цьому випадку обчислювальна система допускає до інформації тільки користувачів, які знають пароль. Крім того, у пам'яті може зберігатися спеціальна таблиця, у якій перераховані права кожного користувача на доступ до тих або інших даних. Відповідно до цієї таблиці дозволяється (або не дозволяється) доступ конкретному користувачу до певних даних. При цьому можуть реєструватися всі спроби і несанкціонованого доступу. Для більшої надійності інформацію можна зберігати в зашифрованому вигляді. Для цього застосовуються спеціальні шифри (тайнопис, криптографія).

ЗГЛАДЖУВАННЯ [anti-aliasing, smooth]. 1. Видалення ступінчастості в зображенні ліній. Причинами ступінчастості можуть бути: недостатня роздільна здатність екрану, негладке сполучення кривих або неякісне малювання лінії на екрані за допомогою інструменту побудови кривих, наприклад, олівця. Для усунення зазначених недоліків зображення ліній у графічних редакторах існують команди З. ліній. 2. Зм'якшення колірного переходу між різними ділянками зображення. Це досягається шляхом усереднення тону, насиченості, яскравості кольору пікселів або інших елементів зображення, що знаходяться в місцях такого переходу. В графічних редакторах передбачаються спеціальні команди або опції, що викликають процес З. Наприклад, в інструменті "заливання" для зм'якшення переходу між областю заливання і малюнком зазвичай передбачається опція З. При цьому граничні точки стають напівпрозорими і зливаються з точками малюнка