-Г-

ГІГАБАЙТ (Гбайт, Гб) [gigabyte (GB)]. Одиниця виміру кількості інформації; 1 Гбайт = 1024 Мбайт = 1 048 576 Кбайт = 1 073 741 824 байта

ГОЛОВНА ЕОМ, хост [host computer, host]. 1. У багатомашинном обчислювальному комплексі — ЕОМ, яка виконує основну обробку інформації та управляє роботою комплексу. 2. У мережах ЕОМ — комп'ютер, який обслуговує мережу, управляє передачею повідомлень, і надає віддалений доступ до своїх ресурсів