Основи HTML. Робота з таблицями

Актуалізація знань:

 Для створення таблиці в HTML використовується парний тег <table></table>:

Тег <table></table> 

Елемент <table> служить контейнером для елементів, що визначають вміст таблиці. Будь-яка таблиця складається з рядків і стовпців, які задаються за допомогою тегів <tr> і <td>.

Атрибути

 • align - визначає вирівнювання таблиці.
 • background - задає фоновий малюнок у таблиці.
 • bgcolor - колір фону таблиці.
 • border - товщина рамки в пікселях.
 • bordercolor- колір рамки.
 • cellpadding - відступ від рамки до вмісту осередку.
 • cellspacing - відстань між комірками.
 • cols - число колонок в таблиці.
 • frame - повідомляє браузеру, як відображати межі навколо таблиці.
 • height - висота таблиці.
 • rules - повідомляє браузеру, де відображати межі між комірками.
 • summary - короткий опис таблиці.
 • width - ширина таблиці.

Тег <tr></tr>

Тег <tr> служить контейнером для створення рядка таблиці. Кожна клітинка в межах такого рядка може задаватися за допомогою тега <th> або <td>.

Атрибути

 • align - визначає вирівнювання вмісту комірок по горизонталі.
 • bgcolor - колір фону комірок.
 • bordercolor - колір рамки.
 • char - вирівнювання вмісту комірок відносно заданого символу.
 • charoff - зсув вмісту осередків щодо зазначеного символу.
 • valign - вирівнювання вмісту комірок по вертикалі.

Тег <td></td>

Призначений для створення однієї комірки таблиці. Тег <td> повинен розміщуватися всередині контейнера <tr>, який в свою чергу розташовується всередині тега <table>.

Атрибути

 • abbr - короткий опис вмісту комірки.
 • align - визначає вирівнювання вмісту комірки по горизонталі.
 • axis - групує осередки пов'язані між собою схожою інформацією.
 • background - задає фоновий малюнок в комірці.
 • bgcolor - колір фону комірки.
 • bordercolor - колір рамки.
 • char - вирівнює вміст комірки по заданому символу.
 • charoff - зміщує вміст комірки відносно заданого символу.
 • colspan - об'єднує горизонтальні осередки.
 • headers - дозволяє зв'язати осередки з заголовком.
 • height - висота комірки.
 • nowrap - забороняє перенесення рядків.
 • rowspan - об'єднує вертикальні осередки.
 • scope - дозволяє зв'язати осередку простий таблиці з заголовками в мовних браузерах.
 • valign - вирівнювання вмісту осередку по вертикалі.
 • width - ширина комірки.

Тег <th></th>

Тег <th> призначений для створення однієї комірки таблиці, яка позначається як заголовна. Текст в такій клітинці відображається браузером зазвичай жирним шрифтом і вирівнюється по центру. Тег <th> повинен розміщуватися всередині контейнера <tr>, який в свою чергу розташовується всередині тега <table>.

Атрибути

Такі ж як і для тега <tr>

Додаткові матеріали:

 

Завдання:

1. Опрацювати статтю та законспектувати основні моменти.

2. Створити веб сторінку з розкладом ваших уроків, використовуючи теги для створення таблиць.

Хід виконання:

 • Створити сторінку з назвою timetable.html
 • У створеному документі створити структуру пустої веб сторінки.
 • Використовуючи теги таблиць, створити таблицю розміром 6х9 і заповнити її розкладом уроків для 9 класу.
 • Першу стрічку створити використовуючи теги <th>
 • Додати над таблицею відповідний заголовок. 
 • Зберегти створений документ та перевірити його працездатність. 

3. Створену веб сторінку переслати на перевірку використовуючи E-mail.