Основи HTML. Форматування символів

Перевірка засвоєних знань

Пройти тест на сайті OnlineTestPad

Основні теги форматування тексту:

Тег

Призначення

strong

Тег <strong> призначений для акцентування тексту. Браузери відображають такий текст жирним шрифтом.

b

встановлює жирне накреслення шрифту. Допустимо використовувати цей тег спільно з іншими тегами, які визначають накреслення тексту.

em

Тег <em> призначений для акцентування тексту. Браузери відображають такий текст курсивним шрифтом.

i

Встановлює курсивне накреслення шрифту. Допустимо використовувати цей тег спільно з іншими тегами, які визначають накреслення тексту.

u

Додає підкреслення до тексту. Цей тег засуджується специфікацією HTML, натомість рекомендується використовувати стилі.

s

Тег <s> відображає текст як перекреслений. Замість цього тега рекомендується використовувати стилі.

big

Тег <big> збільшує розмір шрифту на одиницю в порівнянні зі звичайним текстом. В HTML розмір шрифту вимірюється в умовних одиницях від 1 до 7, середній розмір тексту, що використовується за замовчуванням, прийнятий 3. Таким чином, додавання тега <big> збільшує текст на одну умовну одиницю. Допускається застосування вкладених тегів <big>, при цьому розмір шрифту буде більшим з кожним рівнем.

small

Тег <small> зменшує розмір шрифту на одиницю в порівнянні зі звичайним текстом. В HTML розмір шрифту вимірюється в умовних одиницях від 1 до 7, середній розмір тексту, що використовується за замовчуванням, прийнятий 3. Таким чином, додавання тега <small> зменшує текст на одну умовну одиницю. Допускається застосування вкладених тегів <small>, при цьому розмір шрифту буде менше з кожним вкладеним рівнем, але не може бути менше, ніж 1.

sub

Відображає шрифт у вигляді нижнього індексу. Текст при цьому розташовується нижче базової лінії інших символів рядка і зменшеного розміру.

sup

Відображає шрифт у вигляді верхнього індексу. Шрифт при цьому відображається вище базової лінії тексту і зменшеного розміру.

code

Тег <code> призначений для відображення одного або декількох рядків тексту, який являє собою програмний код. Сюди відносяться імена змінних, ключові слова, тексти функції і т.д. Браузери зазвичай відображають вміст контейнера <code> як моноширинний текст зменшеного розміру.

pre

Елемент <pre> визначає блок попередньо форматованого тексту. Такий текст відображається зазвичай моноширинним шрифтом із усіма пробілами між словами. За замовчуванням, будь-яку кількість пробілів, які йдуть в коді поспіль, на веб-сторінці показується як один. Тег <pre> дозволяє обійти цю особливість і відображати текст як потрібно розробнику. Всередині контейнера <pre> допустимо застосовувати будь-які теги крім наступних: <big>, <img>, <object>, <small>, <sub> і <sup>.

ins

Тег <ins> призначений для виділення тексту, який був доданий до нової версії документа. Подібне форматування дозволяє відстежити, які зміни в тексті документа були зроблені.

del

Тег <del> використовується для виділення тексту, який був вилучений у новій версії документа. Подібне форматування дозволяє відстежити, які зміни в тексті документа були зроблені. Браузери зазвичай позначають текст у контейнері <del> як перекреслений.

q

Тег <q> використовується для виділення в тексті цитат. Вміст контейнера автоматично відображається в браузері в лапках.

blockquote

Тег <blockquote> призначений для виділення довгих цитат всередині документа. Текст, позначений цим тегом, традиційно відображається як вирівняний блок з відступами зліва і справа (приблизно по 40 пікселів), а також з відбиття зверху і знизу.

cite

Тег <cite> позначає текст як цитату або виноску на інший матеріал. Таке виділення зручно для зміни стилю тексту через CSS, а також застосовується для поділу коду HTML на структурні елементи. Браузери зазвичай встановлюють текст всередині контейнера <cite> курсивом

br

Тег <br> встановлює новий рядок в тому місці, де цей тег знаходиться. На відміну від тега абзацу <p>, використання тега <br> Не додає порожній відступ перед рядком. Якщо текст, в якому використовується новий рядок, обтікає плаваючий елемент, то за допомогою атрибута clear тега <br> можна зробити так, щоб наступний рядок починалася нижче елемента.

hr

Малює горизонтальну лінію, яка за своїм виглядом залежить від використовуваних параметрів, а також браузера. Тег <hr> відноситься до блокових елементів, лінія завжди починається з нового рядка, а після неї всі елементи відображаються на наступному рядку.

Відеоматеріали:

Завдання

1. Переглянути запропоновану статтю та законспектувати основні моменти;

2. Виконати завдання практичної частини:

Практична частина:

  1. Завантажити  заготовку практичної роботи
  2. Відкрити завантажений файл, увімкнути підсвітку мови HTML та зберегти його у власній папці під іменем page2.html
  3. Застосувати зазначені теги до абзаців з їх описом.
  4. Під час роботи систематично зберігати файл та перевіряти його працездатність. 

3. Створену веб сторінку надіслати на перевірку використовуючи E-mail.