Елемент керування Radiobutton (перемикач)

Елементи управління Radiobutton називають перемикачами, оскільки розташовані в групах, вони дозволяють вибрати одне з декількох значень.

Оскільки, перемикачі застосовуються групами, то перед створенням самого перемикача потрібно створити групу, до якої він належатиме:

Елемент керування перемикач створюється за допомогою функції Radiobutton() з наступним синтаксисом:

Властивості елемента керування Radiobutton:

bg = 'значення' - колір фону елемента керування;

fg = 'значення' - колір тексту елемента керування;

font = 'шрифт розмір' - задає сімейство та розмір шрифту елемента керування;

width = число - ширина елемента керування у символах (по замовчуванню - 20);

height = число - вказує висоту елемента керування в рядках (по замовчуванню - 10);

variable = назва_групи - змінна, яка ідентифікує належність перемикача до певної групи;

value = значення - значення, яке набуватиме змінна variable при виборі даного перемикача.

Розглянемо приклад:

Створити програму яка імітуватиме роботу калькулятора. Передбачити два поля для введення даних, чотири перемикачі для вибору дії, кнопки для виконання обчислень. Результат обчислень виводити в текстову мітку.

Хід виконання:

1. Створимо головне вікно:

2. Створимо та розташуємо у вікні потрібні елементи керування (два текстових поля, чотири перемикача, кнопку та пустий текстовий напис):

Запустимо програму для перевірки:

Як видно із зображення нам вдалося створити всі заплановані елементи керування. Але при запуску всі перемикачі - вимкнуті, тобто не вибрано жодної дії, що може призвести до помилки під час обчислення. Щоб ввімкнути програмно один з перемикачів, потрібно використати метод set() до змінної групи і задати значення обраного перемикача. В даному випадку, оберемо дію додавання:

Запустимо програму і переконаємось, що все спрацювало:

3.  Створимо функцію для обчислення:

4.  Залишається додати до створеної кнопки функцію обчислення:

 

5. Запустимо створену програму на виконання та перевіримо її працездатність:

 

Повний код програми:

Завдання:

1. Опрацювати статтю та законспектувати основні моменти;

2. Створити програму з прикладу за зразком, запустити та перевірити її працездатність;

3. Створену програму переслати на перевірку, використовуючи E-mail.