Елемент керування Listbox (список)

Елемент управління Listbox, розміщений у формі, являє собою список, з якого користувач може вибрати одне (або декілька) із запропонованих значень.

Елемент керування список створюється за допомогою функції Listbox() з наступним синтаксисом:

Властивості елемента керування Listbox:

bg = 'значення' - колір фону елемента керування;

fg = 'значення' - колір тексту елемента керування;

font = 'шрифт розмір' - задає сімейство та розмір шрифту елемента керування;

width = число - ширина елемента керування у символах (по замовчуванню - 20);

height = число - вказує висоту елемента керування в рядках (по замовчуванню - 10);

justify = 'значення' - задає вирівнювання тексту в елементі керування. Можливі значення - 'left', 'right' та 'center';

selectmode=значення  - вказує, яка кількість елементів списку може бути обрана (SINGLE - один елемент, MULTIPLE - декілька елементів).

Методи елемента керування Listbox

get(початковий_індекс, кінцевий_індекс) - повертає список текстових елементів з вказаними індексами;

dekete(початковий_індекс, кінцевий_індекс) - видаляє елементи з вказаними індексами;

insert(індекс, значення) - додає елемент у вказану позицію. Якщо індекс = 0 - елемент додається на початок списку, якщо END - в кінець списку;

size() - повертає кількість елементів списку. 

Розглянемо приклад:

Створити програму яка згенерує список чисел з діапазону, межі якого задаються користувачем, які діляться на вказане число.

Хід виконання:

1. Створимо головне вікно:

2. Створимо та розташуємо у вікні потрібні елементи керування (3 текстові мітки, 3 текстових поля, кнопку та список):

 

3.  Створимо функцію для генерування списку:

 

4.  Залишається додати до створеної кнопки функцію генерування списку:

 

5. Запустимо створену програму на виконання та перевіримо її працездатність:

Якщо діапазон зростаючий:

Якщо діапазон спадаючий:

Повний код програми:

Завдання:

1. Опрацювати статтю та законспектувати основні моменти;

2. Створити програму з прикладу за зразком, запустити та перевірити її працездатність;

3. Створену програму переслати на перевірку, використовуючи E-mail.