Задачі на розгалуження та повторення дій

1. Знак числа

Програма зчитує з клавіатури ціле число і виводить на екран 1, якщо число додатне, -1 - якщо від'ємне, і 0 в решті випадків

Приклад розв'язування задачі:

 

Приклад виконання програми:

 

2. Більше з двох

Програма читає два цілих числа і виводить на екран більше з них.

Приклад розв'язування задачі:

Приклад виконання програми:

3. Найменше з чотирьох

Програма читає з клавіатури рядок з 4 цілих чисел, визначає і виводить на екран найменше з них

Приклад розв'язування задачі:

 

Приклад виконання програми:

4. Два числа

Програма читає два цілих числа і виводить їх на екран в порядку зростання

Приклад розв'язування задачі:

 

Приклад виконання програми:

 

 5. Кратні 31

Програма виводить на екран в один рядок всі натуральні числа першої 1000, які діляться на 31.

Приклад розв'язування задачі:

Приклад виконання програми:

6. Квадрати кратних 13

Програма виводить на екран квадрати всіх натуральних чисел менших за 500 і кратних 13

Приклад розв'язування задачі:

Приклад виконання програми:

7. Задана послідовність

Програма зчитує з клавіатури два числа a і b, та виводить послідовність всіх цілих чисел від a до b включно

Приклад розв'язування задачі:

 

Приклад виконання програми:

8. Список кубів

Програма виводить на екран всі куби натуральних чисел, менших за 1000

Приклад розв'язування задачі:

Приклад виконання програми:

9. Ступінь двійки

Програма читає ціле число і виводить найбільшу ступінь двійки, яка не перевищує це число

Приклад розв'язування задачі:

Приклад виконання програми:

Завдання:

1. Розглянути запропоновані задачі та спробувати їх повторити (можливо іншим способом);

2. Записати задачі до зошита;

4. Підготуватися до підсумкового тестування.