Алгоритми з розгалуженнями. Прості умови

Розгалуження (алгоритм з умовою) – базова алгоритмічна структура, яка передбачає виконання однієї із зазначених дій в залежності від справедливості поставленої умови. 

Умова – логічний вираз, який може набувати лише одного з двох значень: True (істинна) або False (хибність)

Значення True та False називають логічними константами.

Умови бувають простими та складеними. Для створення простих умов використовують оператори порівняння:

Оператор

Назва

==

Дорівнює (рівність)

!=

Не дорівнює

> 

Більше

< 

Менше

>=

Більше або дорівнює (більше-рівно)

<=

Менше або дорівнює (менше-рівно)

Існує три основних типи алгоритмів з розгалуженням

Повне розгалуження – передбачає виконання дій і при істинності і при хибності поставленої умови

Реалізація на Python:

 

Приклад

Написати програму, яка перевірятиме введене число на парність і непарність та виводитиме відповідне повідомлення.

!!! Якщо число ділиться націло на 2 - то воно парне. Тобто нам потрібно знайти остачу від ділення введеного числа на 2, якщо остача рівна 0 - число парне. Для знаходження остачі від ділення використовують оператор % !!!

 

Неповне розгалуження – передбачає виконання дії, лише при істинності поставленої умови

Реалізація на Python:

Приклад

Написати програму, яка визначатиме чи ділиться введене число на 7, 11 або 13 окремо. Якщо не ділиться на жодне з вказаних чисел - нічого не виводити на екран.

Вкладені розгалуження – передбачає вкладення однієї умови у вітку хибності іншої

 

Реалізація на Python:

 

Приклад

Написати програму, яка визначить до якого рівня навчальних досягнень відноситься введена оцінка, якщо введене число не належить діапазону [1..12] - вивести відповідне повідомлення.

Завдання:

1. Опрацювати статтю та законспектувати основні моменти;

2. Виконати всі приклади наведені в статті;

3. Написати програму, яка зчитуватиме два числа і виводити на екран більше з них.

4. Написати програму, яка перевірить введене число на додатність і від'ємність та виведе результат на екран (число 0 - не від'ємне і не додатне).

5. Написати програму, яка зчитує два числа з клавіатури, якщо перше більше за друге - віднімає їх, інакше - додає і виводить на екран. 

6. Написані програми переслати на перевірку використовуючи доступні способи.

7. Повторити теоретичний матеріал для підготовки до підсумкового тестування.