Задачі на введення та виведення даних.

1. Створіть в інтерактивному режимі (без додаткових повідомлень) дві змінні - одну для вашого імені, а другу для вашого прізвища. Потім за допомогою однієї інструкції print виведіть їх на екран в один рядок.

Приклад є досить простим, зауважте, що замість коми при виведенні командою print() ставиться пробіл!

2. Напишіть програму, яка спочатку запитує ваше ім'я, потім ваше прізвище, а потім виводить на екран повідомлення з вашими особистими даними.

Приклад виконання програми:

 

Зверніть увагу, тут при виведені повідомлення використовується не роздільник, а операція конкатенації стрічок, тому виникла потреба в додаванні окремих символів пробілів між змінними!

3. Напишіть програму, яка запитує розміри прямокутної кімнати (в сантиметрах) і виводить на екран площу килима, який закриває всю підлогу.

 

Приклад виконання програми:

Зверніть увагу, при введені чисел, нам потрібно використовувати функції перетворення типів даних. Також при виведенні, коли ми формуємо рядок тексту за допомогою конкатенації, всі дані мають бути приведенні до єдиного типу str.

4. Напишіть програму, яка робить все перераховане в завданні 3, запитуючи вартість килима за квадратний метр. Після виведіть на екран наступні дані:

 • загальну площу килима в квадратних сантиметрах;
 • загальну площу килима в квадратних метрах (1 квадратний метр = 10 000 квадратних сантиметрів);
 • підсумкову ціну килима.

Приклад виконання програми:

 

5. Напишіть програму для підрахунку дрібних грошей. Вона повинна питати:

 • «Скільки у вас монет по 50 копійок?»;
 • «Скільки у вас монет по 25 копійок?»;
 • «Скільки у вас монет по 10 копійок?»;
 • «Скільки у вас монет по 5 копійок?».

Після цього на екрані повинна з'явитися загальна сума.

 Приклад виконання програми:

Завдання:

1. Опрацювати та законспектувати наведені у статті приклади задач.

2. Написати програми для розв'язування наступних задач:

 • Обчисліть добуток перших 20 натуральних чисел. Виведіть на екран обчислене значення.
 • Запишіть букву 'A' (латинську, велику) 100 разів поспіль. 
 • Запишіть слово 'Python' 100 раз поспіль. 
 • Число 179 записали 50 раз поспіль. Отримане 150-значне число піднесли до квадрату. Скільки вийшло?
 • Напишіть програму, яка вітає користувача, виводячи слово Hello, введене ім'я і розділові знаки за зразком (Hello, Harry!). Програма повинна зчитувати в текстову змінну значення і писати відповідне вітання. Зверніть увагу, що після коми повинен обов'язково стояти пробіл, а перед знаком оклику пробілу немає.

3. Створенні програми переслати на перевірку використовуючи E-mail.

Хто не має можливості встановити Python на власний ПК, можна використати онлайн середовище repl.it